Fara á efnissvæði

Hvaða vörur og meðferðir henta þér?

Með því að svara nokkrum spurningum getum við leiðbeint þér með mögulegar húðmeðferðir og viðeigandi vörur sem henta þinni húðgerð

Á hvaða aldri ert þú?

Hvaða húðgerð ertu með?

Hvaða húðvandamál ertu með/ hvað viltu leggja áherslu á að meðhöndla?

Vinsamlegast veldu það sem á við um þig. Þú getur valið einn valmöguleika.

Hefur þú áhuga á að hafa virk innihaldsefni í húðrútínunni?

Vinsamlegast veldu það sem á við um þig. Þú getur valið fleiri en einn valmöguleika.

...eitt að lokum

Með því að skrá þig á póstlista Húðlæknastöðvarinnar færð þú sérkjör auk upplýsinga um nýjar meðferðir, húðvörur, tilboð og almenna fræðslu.

Augnablik...

Meðferð við sveppasýkingum með Terbínafín

Vinsamlega lesið vandlega þessar upplýsingar ef þér hefur verið ávísað terbínafín við sveppum í tánöglum. Lyfið er venjulega gefið samfleytt í 3 mánuði. Lyfið er áfram í nöglunum í 2-3 mánuði eftir að lyfjatöku er hætt. Venjulega eru neglurnar metnar fimm mánuðum eftir að lyfjataka hófst og gefið meira af lyfinu meti lækninn að þess sé þörf.

Ekki má nota terbínafín og hafa skal samband við lækninn:

• Ef þú ert með ofnæmi fyrir terbinafinhýdróklóríði eða einhverju öðru innihaldsefni terbínafín.
• Ef þú ert með langvarandi eða virkan lifrarsjúkdóm.
• Ef þú ert með skerta nýrnastarfsemi.

Ræða skal við lækninn áður en terbínafín er notað:

• Ef þú notar þunglyndislyf.
• Ef þú notar lyf við hjartasjúkdómum og/eða of háum blóðþrýstingi.
• Ef þú notar lyf við hjartsláttartruflunum.

Mikilvægt er að segja lækninum strax frá því ef fram kemur eitthvert eftirtalinna einkenna:

• þrálát ógleði af óþekktum orsökum, uppköst, kviðverkir, lystarleysi, óeðlileg þreyta, ef húðin eða hvítan í augunum verður gulleit, óvenju dökkt þvag eða óvenju ljósar hægðir (einkenni lifrarbilunar).
• útbrot, roði, blöðrumyndun/sviði í vörum, augum eða munni, húðflögnun (einkenni alvarlegra viðbragða í húð).
• slappleiki, óvenjulegar blæðingar, marblettir eða tíðar sýkingar (einkenni blóðsjúkdóms).
Komi einhver þessara einkenna fram skal strax hafa samband við lækni eða sjúkrahús. Hugsanlega þarf að hætta meðferð með terbínafín.

Nota má terbínafín samhliða öðrum lyfjum en ræða skal við lækninn áður en byrjað er að nota terbínafín ef eftirtalin lyf eru notuð:

• Ákveðnar tegundir þunglyndislyfja (þríhringlaga þunglyndislyf, sértækir endurupptökuhemlar serotonins (SSRI) og monoaminoxidasahemlar (MAO-I af gerð B), leitið upplýsinga hjá lækninum).
• Ákveðin tegund lyfja við hjartasjúkdómum og/eða of háum blóðþrýstingi (beta-blokkar, leitið upplýsinga hjá lækninum).
• Ákveðin tegund lyfja við hjartsláttartruflunum (hjartsláttarlyf af flokki 1A, 1B og 1C, leitið upplýsinga hjá lækninum).
• Rifampicin (sýklalyf).
• Cimetidin (lyf við magasári).
• Ciclosporin (ónæmisbælandi lyf).
• Koffín

Meðganga
Þungaðar konur mega ekki nota terbínafín nema slíks sé brýn þörf og þá að ráði læknis.

Brjóstagjöf
Ekki skal hafa barn á brjósti því terbínafín berst í brjóstamjólk.

Skert nýrna-/lifrarstarfsemi
Nota á minni skammt handa þeim sem eru með skerta nýrnastarfsemi. Fylgið fyrirmælum læknisins.
terbínafín er ekki ætlað sjúklingum með langvarandi eða virkan lifrarsjúkdóm.

Hafið eftirfarandi í huga
Naglasveppur: Yfirleitt eru sveppafrumurnar dauðar þegar meðferð lýkur (t.d. 12 vikna meðferð við tánaglasveppi), en nöglin mun ekki líta eðlilega út fyrr en sá hluti hennar sem sýktur var af sveppnum, er vaxinn fram. Vegna þess að tánögl vex um það bil 1-2 mm á mánuði getur liðið heilt ár frá því meðferð hófst, þar til öll merki um sveppasýkingu í nöglum eru horfin.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur terbínafín valdið aukaverkunum, það gerist þó ekki hjá öllum. Aukaverkanirnar eru yfirleitt vægar eða í meðallagi alvarlegar og tímabundnar. Greint hefur verið frá eftirtöldum aukaverkunum:

Sumar mjög sjaldgæfar aukaverkanir og aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir geta verið alvarlegar:

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 10.000 sjúklingum): Skert lifrarstarfsemi þ.m.t. alvarleg lifrarbilun. Tafarlaust skal hafa samband við lækni ef fram kemur óútskýrð langvarandi ógleði, lystarleysi, óeðlileg þreyta, uppköst, verkir í efri og hægri hluta kviðar, gulleit húð eða augu, óvenjulega dökkt þvag eða óvenjulega ljósar hægðir.
Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (koma fyrir hjá innan við 1 af hverjum 10.000 sjúklingum): Breytingar á blóðgildum (óvenjulegar blæðingar, marblettir), alvarleg viðbrögð í húð t.d. Stevens-Johnson heilkenni (hiti, blöðruútbrot einkum á höndum og fótum sem og bólga við eitt eða fleiri líkamsop), flögnun efsta lags húðar og bráð útbrot í húð með litlum blöðrum; ofnæmisviðbrögð (öndunarerfiðleikar, sundl, þroti einkum í andliti og hálsi), þar með talið skyndileg vökvasöfnun í húð og slímhúðum (ofsabjúgur); rauðir úlfar. Í þessum tilvikum skal tafarlaust hafa samband við lækni eða sjúkrahús.

Aðrar aukaverkanir
Mjög algengar aukaverkanir (koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 sjúklingum): Óþægindi frá meltingarvegi t.d. mettunartilfinning, lystarleysi, meltingartruflun, ógleði, vægir kviðverkir og niðurgangur; útbrot, ofsakláði, vöðva- og liðverkir.
Algengar aukaverkanir (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 100 sjúklingum): Höfuðverkur.
Sjaldgæfar aukaverkanir (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 1.000 sjúklingum): Breytt bragðskyn og missir bragðskyns sem gengur þó yfirleitt til baka nokkrum vikum eftir að notkun terbínafín er hætt. Í einstökum tilvikum hefur þessu fylgt lystarleysi og verulegt þyngdartap. Hafið samband við lækni ef bragðtruflanir og missir bragðskyns varir dögum saman.
Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (koma fyrir hjá innan við 1 af hverjum 10.000 sjúklingum): Hárlos, þreyta, psoriasislík útbrot, versnun psoriasis, sundl, minnkað snertiskyn, dofi og náladofi.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef vart verður við aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli eða ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvarlegar.

Prentvæn útgáfa

Hafðu samband

Hafir þú einkenni eða þjáist af þeim sjúkdómum sem fjallað er um hér er hægt að bóka tíma hjá lækni.

Tímapantanir

9:00–12:00 og 13:00–15:30

Skiptiborð

520 4444